Ukraina a Rosja


Strona główna -> Ukraina -> Ukraina a Rosja
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Po podpisaniu 8 grudnia 1991 roku porozumienia o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw wystąpiły konflikty interesów. Rosja dążyła do maksymalnej integracji państw WNP, a Ukraina do jak największej niepodległości. Zdecydowane odseparowanie się od Rosji, do czego dążyły ugrupowania prawicy niepodległościowej, utrudniała rodząca się ukraińska klasa polityczna, wszechstronnie powiązana z rosyjską. Ukraina nie przystąpiła do układu o bezpieczeństwie zbiorowym WNP (Układu Taszkienckiego), ani do układu o wspólnej ochronie granic i innych porozumień WNP, które uważała za niekorzystne dla siebie. Konsekwentnie i skutecznie przeciwdziałała też przeciw przekształcaniu się WNP w strukturę ponadpaństwową, preferując współpracę dwustronną.


Rosyjska polityka mocno ingeruje w działania ukraińskie

Rosyjskie wpływy na Ukrainie

Uchwalona w czerwcu 1996 roku Konstytucja wykluczyła zarówno wprowadzenie podwójnego obywatelstwa, jak i uznanie rosyjskiego za język urzędowy równorzędny z ukraińskim, co postulowała Rosja. Dopuściła natomiast istnienie na Ukrainie rosyjskiej bazy wojskowej, co otworzyło drogę do ostatecznego uregulowania kwestii Sewastopola. Traktat ukraińsko-rosyjski i porozumienie w sprawie Sewastopola, które potwierdzały bezwarunkową suwerenność Ukrainy i gwarantowały utrzymanie rosyjskich baz marynarki wojennej przez co najmniej dwadzieścia lat, zostały podpisane w Kijowie 30 maja 1997 roku. Podpisanie traktatu zamknęło etap kształtowania podstaw ukraińsko- rosyjskich stosunków międzypaństwowych, a zarazem postawiło pod znakiem zapytania możliwość wstąpienia Ukrainy do NATO.

Gospodarka ukraińska

Podczas pierwszej oficjalnej wizyty prezydenta Ukrainy w Moskwie, 27 lutego 1998 roku, podpisano porozumienie gospodarcze na lata 1998–2007. Program porozumienia jednak pozostał martwy, a rzeczywista poprawa stosunków gospodarczych między Rosją a Ukrainą nastąpiła dopiero w 2000 roku. Ukraina odnotowała wtedy (po raz pierwszy od uzyskania niepodległości) znaczący wzrost gospodarczy. Wzrost ten nastąpił w znacznej mierze na skutek poprawy koniunktury w Rosji, dzięki czemu wzrosło też zapotrzebowanie na import z Ukrainy. Drugim czynnikiem było podjęcie lub zwiększenie produkcji przez część ukraińskich zakładów przemysłu ciężkiego i chemicznego, które w następstwie prywatyzacji przeszły w ręce kapitału rosyjskiego. Wraz z wyborem nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, nastąpiła poprawa stosunków. Rosja zrezygnowała z traktowania WNP jako narzędzia reintegracji i postawiła na stosunki dwustronne. 28 stycznia 2003 roku prezydenci Ukrainy i Federacji Rosyjskiej podpisali międzypaństwową umowę o granicy państwowej, która zamyka delimitację lądowego odcinka tej granicy i jest formalnym potwierdzeniem jej suwerenności przez Rosję.

Partnerstwo polityczno-gospodarcze

Traktując Ukrainę jako partnera i sojusznika, Rosja usunęła główną przeszkodę na drodze do zacieśniania stosunków ukraińsko-rosyjskich i przyczyniła się do reorientacji ukraińskiej polityki zagranicznej i jej koncentracji na współpracy z Rosją i USA, przy czym stosunki z Rosją mają opierać się na zasadach „asymetrycznego partnerstwa, porównywanego do stosunków między Kanadą a USA. 15 sierpnia 2003 roku w Astanie (Kazachstan) delegacje rządowe z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Białorusi uzgodniły projekt umowy o powołaniu Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG) na terytorium tych czterech krajów. Umowa została podpisana 19 września w Jałcie (Ukraina) przez prezydentów 4 państw.

Porozumienia

18 sierpnia 2004 roku premierzy Ukrainy Wiktor Janukowycz i Rosji Michaił Fradkow, w obecności prezydentów obu państw, Władimira Putina i Leonida Kuczmy, podpisali w Soczi szereg dwustronnych porozumień, w tym O środkach realizacji strategicznej współpracy między Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym oraz O tranzycie ropy przez terytorium Ukrainy. Przewidują one m.in. wzrost dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę oraz rosnącą rolę Rosji jako pośrednika w dostawach turkmeńskiego gazu. Realizacja powyższych umów, wieńczących serię porozumień zawieranych latem 2004 roku, może ugruntować dominację energetyczną Rosji nad Ukrainą oraz doprowadzić do pełnego rosyjskiego monopolu w zakresie handlu i transportu kaspijskiej ropy i gazu na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. Może przyczynić się także do powodzenia planów Gazpromu, zmierzających do stworzenia regionalnego gazowego OPEC, które pod dyktando Rosji kontrolowałoby handel i transport gazu na terenie byłego ZSRR. Efektywność powyższych porozumień będzie można jednak pełniej ocenić dopiero po pewnym  czasie.

Eksploatacja gazociągu

Pierwsza z zawartych w Soczi umów przewiduje, że oba państwa, zajmą się budową i eksploatacją do 2030 roku nowego gazociągu Bohorodczany–Użhorod w zachodniej Ukrainie, który zwiększy możliwości przesyłowe ukraińskich magistrali gazowych. Rosja ma zapewnić od 5 do 19 mld m3 gazu, który byłby transportowany tą trasą. Inwestorem i właścicielem gazociągu miałoby być tworzone od 2002 roku ukraińskorosyjskie konsorcjum gazowe.

Rozwinięcie porozumień

Dodatkowo, 29 lipca 2004 r. w Moskwie, prezesi Gazpromu i Naftohazu Ukrainy podpisali pakiet dokumentów, stanowiących rozwinięcie porozumień osiągniętych przez prezydentów Leonida Kuczmę i Władimira Putina 26 lipca w Jałcie. Przewidują one, że od stycznia 2005 roku do 2028 roku pośrednikiem w dostawach gazu z Turkmenistanu na Ukrainę będzie zarejestrowana w Szwajcarii spółka RosUkrEnergo, zastępując obecnego – spółkę EuralTransGas. Dostawy za pośrednictwem RosUkrEnergo miałyby w 2005 roku wzrosnąć do 44 mld m3 gazu (w tym 36 mld m3 gazu z Turkmenistanu, na podstawie obowiązującej umowy między Kijowem a Aszchabadem oraz 8 mld m3 gazu rosyjskiego) i aż do 60 mld m3 w latach 2007–2028. Spółką miałby zarządzać Komitet Koordynacyjny z udziałem kierownictwa Naftohazu, jednak udziały w RosUkrEnergo (po 50 % akcji) przewidziano tylko dla spółek zależnych Gazpromu i Raiffeisenbanku. Drugie z porozumień zawartych w Soczi, 15-letnia umowa o tranzycie rosyjskiej ropy, przewiduje transport do 85 mln ton tego surowca przez ukraińskie terytorium, z możliwością zwiększania kwot w zależności od rosyjskich potrzeb (obecnie przez Ukrainę transportowanych jest około. 60 mln ton rosyjskiej ropy rocznie). 15-letnia umowa miałaby być automatycznie przedłużana na kolejne pięcioletnie okresy. Jednym z elementów porozumienia jest tzw. rewers rurociągu Odessa-Brody na użytek transportu ropy rosyjskiej w kierunku z Brodów do Odessy (i dalej, poprzez terminal Piwdennyj, morzem na południe Europy)Ukraina - miasta

Bakczysaraj Charków Chocim Czarnobyl Dniepr Donieck Drohobycz Eupatoria
Kamieniec Kamieniec Podolski Kijów Krym Krzemieniec Lwów Odessa


Ukraina - co warto wiedziećUkraina - Święta na Ukrainie Święta na Ukrainie
Na Ukrainie obchodzi się wiele różnych świąt, a z każdym ...
Ukraina - Tradycje na Ukrainie Tradycje na Ukrainie
Zgodnie z tradycją tydzień po Wielkanocy (według kalendarza juliańskiego) ...
Ukraina - Ciekawostki o Ukrainie Ciekawostki o Ukrainie
Na Ukrainie dużo popularniejszą od chipsów przekąską są rozmaite ...
Ukraina - Kuchnia Ukraińska Kuchnia Ukraińska
W kuchni ukraińskiej dominują potrawy mączne, ziemniaki i kasze. ...
Ukraina - Ukraina mapa Ukraina mapa
Ukraina - Co warto zobaczyć na Ukrainie Co warto zobaczyć na Ukrainie
Ukraina jest krajem ciągłych przekształceń. Wiele klasycznych zabytkowych ...
Ukraina - Pomarańczowa Rewolucja Pomarańczowa Rewolucja
Pomarańczowa Rewolucja to niezwykle ważne dla ukraińskiej demokracji wydarzenie, ...
Ukraina - Kutia Kutia
Kuchnie regionalne całego świata posiadają swoje własne specyficzne dania, ...
Ukraina - Park Zofiówka w Humaniu Park Zofiówka w Humaniu
Nie raz już w historii świata miłość mężczyzny do kobiety ...
Ukraina - Marszrutki Marszrutki
Wybierając się na wschód na wakacje lub typowo turystyczny wypad warto ...
Ukraina - Przepisy drogowe na Ukrainie Przepisy drogowe na Ukrainie
Prawo jazdy na Ukrainie może zdobyć osoba, która ukończyła 18 lat.Obowiązkowym wyposażeniem ...
Ukraina - Przekraczanie granicy z Ukrainą Przekraczanie granicy z Ukrainą
Obywatele krajów, z którymi Ukraina podpisała umowy o ruchu bezwizowym ...
Ukraina - Podróżowanie samochodem po Ukrainie Podróżowanie samochodem po Ukrainie
Drogi są przeważnie złej jakości, a sieć warsztatów ...
Ukraina - Turystyka na Ukrainie Turystyka na Ukrainie
W dużych miastach jest wiele kin, teatrów i sal koncertowych, gdzie można ...
Ukraina - Zasoby naturalne i surowce energetyczne Zasoby naturalne i surowce energetyczne
Ukraina posiada niezwykle bogate zasoby surowców. Najważniejsze z nich to ...
Ukraina - Geografia Ukrainy Geografia Ukrainy
Ukraina położona nad Morzami Azowskim i Czarnym, obejmująca obszar blisko 604 km2 ...
Ukraina - Gospodarka Ukrainy Gospodarka Ukrainy
Od czasów ZSRR Ukraina jest krajem rolniczo – przemysłowym. W chwili obecnej, mimo że ...
Ukraina - Historia Ukrainy Historia Ukrainy
Historia Ukrainy sięga wieków średnich. Stolicą państwa staroruskiego ...
Ukraina - Ludność Ukrainy Ludność Ukrainy
Według danych z sierpnia 2004 roku, liczba ludności Ukrainy wynosi 47,441 mln, z czego ...
Ukraina - Podział administracyjny Ukrainy Podział administracyjny Ukrainy
Stolicą Ukrainy jest Kijów. Na terytorium Ukrainy wyodrębniono 24 obwody stanowiące ...
Ukraina - Ustrój polityczny na Ukrainie Ustrój polityczny na Ukrainie
W czasach ZSRR Ukraina była drugą co do wielkości, po Rosji, republiką. ...
Ukraina - System sądowniczy System sądowniczy
System sądowniczy obejmuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy ...
Ukraina - Ukraina a Unia Europejska Ukraina a Unia Europejska
Strategia unijna wobec Ukrainy, będąca konsekwencją wcześniej podpisanego ...

Ukraina a Rosja - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies