Historia Ukrainy


Strona główna -> Ukraina -> Historia Ukrainy
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Historia Ukrainy sięga wieków średnich. Stolicą państwa staroruskiego (Rusi Kijowskiej) był Kijów, silny ośrodek plemienny Polan. Ruś Kijowska zjednoczyła wszystkie plemiona wschodniosłowiańskie. W 988 roku książę Włodzimierz Wielki przyjął chrzest za pośrednictwem Bizancjum. Złoty okres Rusi Kijowskiej to XI i XII wiek. W tym okresie został założony Lwów. Od XIII wiekuUkraina  była pod rządami Polski , a oficjalnie została wcielona do Korony w 1569 roku po podpisaniu Unii Lubelskiej . Na wiek XV i XVI datuje się powstanie kozaczyzny, która podtrzymywała ducha walki o wolność i odrębność Ukrainy. Powstania kozackie miały ogromny wpływ na rozwój świadomości narodowej Ukraińców. Rezultatem największego powstania kierowanego przez Bogdana Chmielnickiego (1648r), a później przez Moskwę , był podział Ukrainy  wzdłuż Dniepru pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosję (1667 rozejm andruszowski, 1686 traktat Grzymułtowskiego). W prawobrzeżnej polskiej części zlikwidowano wojska kozackie i przywrócono unię religijną, zniesioną przez Chmielnickiego. W rosyjskiej części Ukrainy (Lewobrzeżna, Hetmańszczyzna) zlikwidowano unię, 1688 metropolię kijowską podporządkowano patriarsze moskiewskiemu, systematycznie ograniczano władzę hetmanów kozackich. W 1775 zlikwidowano Sicz zaporoską, 1783 Kozaków przypisano do ziemi, a Ukrainę oficjalnie wcielono do Rosji. Po rozbiorach Rzeczypospolitej (1772, 1793, 1795) większość Ukrainy znalazła się w granicach Rosji, jedynie Ruś Czerwona (zwana odtąd Galicją Wschodnią), północna Bukowina (przejęta 1775 od Turcji) i Ruś Podkarpacka (od XI w. część Węgier) przypadły Austrii.

W drugiej połowie XIX w. Ukraina dzieliła się na kilka zróżnicowanych części: Galicję Wschodnią — prężną gospodarczo, najważniejszą w rozwoju świadomości narodowej, część stepową — z silną warstwą zamożnego chłopstwa, Ukrainę słobodzką (pogranicze z Rosją) — typowo rolniczą, bez rozbudzonej świadomości narodową, oraz uprzemysłowioną część wschodnią (Zagłębie Donieckie, Charków), z wieloetniczną ludnością. Po rewolucji lutowej 1917 w Rosji na Ukrainie zaczął się ruch na rzecz niepodległości. 6 stycznia 1919 roku proklamowano w Charkowie (do 1934 stolica Ukrainy) Ukraińską SRR (USRR). W wyniku I wojny światowej, wojny z Polską i decyzji władz sowieckich poza granicami Ukrainy znajdowały się: Galicja Wschodnia i część Wołynia (Polska), Ruś Podkarpacka (od 1918 w Czechosłowacji), północna Bukowina i Besarabia (Rumunia), Krym (w Rosyjska FSRR). W ostateczności w grudniu 1922 USRR weszła z innymi republikami sowieckimi w skład ZSRR.

Obecne granice Ukraina uzyskała po II wojnie światowej, dzięki ustaleniom konferencji w Jałcie (1945) oraz paryskiego traktatu pokojowego 1947, traktatu z Czechosłowacją (VI 1945) o włączeniu do USRR Rusi Podkarpackiej (1939–45 należała do Węgier) i umowy z Polską (15 II 1951) o wymianie terenów pogranicznych. W lipcu 1990 roku Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o suwerenności w ramach ZSRR, a przewodniczącym został Ł. Krawczuk. W dniu 24 VIII 1991 roku Rada Najwyższa Ukrainy proklamowała pełną niepodległość i zdelegalizowała partię komunistyczną. Wybory prezydenckie wygrał jesienią 1991 Krawczuk, a powszechne referendum zatwierdziło niepodległość (ponad 90%). W czerwcu 1996 uchwalono konstytucję stabilizującą ustrój prezydencko-parlamentarny i podporządkowującą rząd prezydentowi. Natomiast we wrześniu 1996 wprowadzono do obiegu ukraińską walutę hrywnę.

Konsekwencją tak pogmatwanej historii Ukrainy jest mieszanka kultur, języków i wyznań, która fascynuje do dziś. Czytanie różnojęzycznych inskrypcji, odkrywanie zapomnianych miejsc, kościołów zamienionych na cerkwie, synagog obróconych w magazyny, ruin zamków i pałaców dostarcza niezapomnianych chwil. Zwiedzając Ukrainę wszędzie można znaleźć pamiątki pozostałe po wiekach wspólnego sąsiedztwa Polaków, Rusinów, Żydów, Ormian i innych nacji.Ukraina - miasta

Bakczysaraj Charków Chocim Czarnobyl Dniepr Donieck Drohobycz Eupatoria
Kamieniec Kamieniec Podolski Kijów Krym Krzemieniec Lwów Odessa


Ukraina - co warto wiedziećUkraina - Święta na Ukrainie Święta na Ukrainie
Na Ukrainie obchodzi się wiele różnych świąt, a z każdym ...
Ukraina - Tradycje na Ukrainie Tradycje na Ukrainie
Zgodnie z tradycją tydzień po Wielkanocy (według kalendarza juliańskiego) ...
Ukraina - Ciekawostki o Ukrainie Ciekawostki o Ukrainie
Na Ukrainie dużo popularniejszą od chipsów przekąską są rozmaite ...
Ukraina - Kuchnia Ukraińska Kuchnia Ukraińska
W kuchni ukraińskiej dominują potrawy mączne, ziemniaki i kasze. ...
Ukraina - Ukraina mapa Ukraina mapa
Ukraina - Co warto zobaczyć na Ukrainie Co warto zobaczyć na Ukrainie
Ukraina jest krajem ciągłych przekształceń. Wiele klasycznych zabytkowych ...
Ukraina - Pomarańczowa Rewolucja Pomarańczowa Rewolucja
Pomarańczowa Rewolucja to niezwykle ważne dla ukraińskiej demokracji wydarzenie, ...
Ukraina - Ukraina a Rosja Ukraina a Rosja
Po podpisaniu 8 grudnia 1991 roku porozumienia o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych ...
Ukraina - Kutia Kutia
Kuchnie regionalne całego świata posiadają swoje własne specyficzne dania, ...
Ukraina - Park Zofiówka w Humaniu Park Zofiówka w Humaniu
Nie raz już w historii świata miłość mężczyzny do kobiety ...
Ukraina - Marszrutki Marszrutki
Wybierając się na wschód na wakacje lub typowo turystyczny wypad warto ...
Ukraina - Przepisy drogowe na Ukrainie Przepisy drogowe na Ukrainie
Prawo jazdy na Ukrainie może zdobyć osoba, która ukończyła 18 lat.Obowiązkowym wyposażeniem ...
Ukraina - Przekraczanie granicy z Ukrainą Przekraczanie granicy z Ukrainą
Obywatele krajów, z którymi Ukraina podpisała umowy o ruchu bezwizowym ...
Ukraina - Podróżowanie samochodem po Ukrainie Podróżowanie samochodem po Ukrainie
Drogi są przeważnie złej jakości, a sieć warsztatów ...
Ukraina - Turystyka na Ukrainie Turystyka na Ukrainie
W dużych miastach jest wiele kin, teatrów i sal koncertowych, gdzie można ...
Ukraina - Zasoby naturalne i surowce energetyczne Zasoby naturalne i surowce energetyczne
Ukraina posiada niezwykle bogate zasoby surowców. Najważniejsze z nich to ...
Ukraina - Geografia Ukrainy Geografia Ukrainy
Ukraina położona nad Morzami Azowskim i Czarnym, obejmująca obszar blisko 604 km2 ...
Ukraina - Gospodarka Ukrainy Gospodarka Ukrainy
Od czasów ZSRR Ukraina jest krajem rolniczo – przemysłowym. W chwili obecnej, mimo że ...
Ukraina - Ludność Ukrainy Ludność Ukrainy
Według danych z sierpnia 2004 roku, liczba ludności Ukrainy wynosi 47,441 mln, z czego ...
Ukraina - Podział administracyjny Ukrainy Podział administracyjny Ukrainy
Stolicą Ukrainy jest Kijów. Na terytorium Ukrainy wyodrębniono 24 obwody stanowiące ...
Ukraina - Ustrój polityczny na Ukrainie Ustrój polityczny na Ukrainie
W czasach ZSRR Ukraina była drugą co do wielkości, po Rosji, republiką. ...
Ukraina - System sądowniczy System sądowniczy
System sądowniczy obejmuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne i sądy ...
Ukraina - Ukraina a Unia Europejska Ukraina a Unia Europejska
Strategia unijna wobec Ukrainy, będąca konsekwencją wcześniej podpisanego ...

Historia Ukrainy - komentarze:


Historia Ukrainy komentarz car
2014-08-29 00:41:29
Kamieniec i Krzemieniec to to samo ? Patrz widokówki.


Historia Ukrainy - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies